Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung:

11
Tên thủ tục hành chính Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
11.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
Người hưởng lập hồ sơ theo quy định tại mục 11.3 (Thành phần hồ sơ) và nộp cho cơ quan BHXH nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 3. Nhận kết quả
Người hưởng nhận Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần và tiền trợ cấp.
11.2 Cách thức thực hiện 1. Nộp hồ sơ
Người hưởng nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
- Qua giao dịch điện tử: cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN), trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
2. Nhận kết quả
Người hưởng nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:
- Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký. (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);
- Tiền trợ cấp:
+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân.
+ Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.
11.3 Thành phần hồ sơ 1. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư
a) Bản chính Đơn đề nghị (mẫu 14-HSB);
b) Bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực của một trong các giấy tờ sau:
- Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
- Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp; giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài.
- Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
2. Đối với công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam: Bản chính Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB).
11.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
11.5 Thời hạn giải quyết Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
11.6 Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
11.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết
11.8 Kết quả thực hiện TTHC
  • - Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần (mẫu 07D-HSB)
  • - Tiền trợ cấp
11.9 Lệ phí Không
11.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB)
11.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Điều 65 Luật BHXH, Điều 11 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP.
11.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/20140;
- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);
- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);
- Nghị định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);
- Nghị định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);
- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);
- Quyết định 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);
- Quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);
- Quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);
- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);
- Quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).
File đính kèm: Tải file