Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Kiểm định đồng hồ - Thay đồng hồ đo nước của khách hàng
Lĩnh vực: Nước
Thời gian giải quyết: 04
Lệ phí: theo từng trường hợp
Nội dung:
1 Cách thức thực hiện Nhân viên bộ phận kinh doanh tại Đơn vị cấp nước và nhân viên Trung tâm hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được quy định.
2 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn tại bộ phận kinh doanh tại Đơn vị cấp nước hoặc Trung tâm HCC thành phố/huyện/thị xã.
Bước 2: Khách hàng theo giấy hẹn hoặc Biên bản làm việc… cùng đơn vị cấp nước kiểm tra tháo đồng hồ cần mang đi kiểm định, đơn vị cấp nước thực hiện tháo đồng hồ (có biên bản), giao đồng hồ cho khách hàng đưa đi kiểm định tại tổ chức được chỉ định kiểm định, ngừng cấp nước trong thời gian mang đồng hồ đi kiểm định.
Bước 3: Sau khi đồng hồ kiểm định có kết quả:
- Công nhân quản lý lắp lại đồng hồ trong ngày đối với các rường hợp đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường theo quy định.
- Lập hồ sơ và lắp đặt thay đồng hồ đối với trường hợp: đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường nhưng khách hàng có nguyện vọng thay đồng hồ mới và trường hợp đồng hồ không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường theo quy định: Thực hiện theo trình tự thủ tục từ bước 3 – bước 6 của Quy trình Phát triển khách hàng. (bước 3: Lập chi phí, bước 4: Thi công lắp đặt, bước 5: Nghiệm thu kẹp chì, bước 6: Hoàn thiện thẩm định hồ sơ tại đơn vị, chuyển phòng Kinh doanh kiểm soát và lưu trữ).
3 Hồ sơ  Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị kiểm định đồng hồ (theo mẫu BM08/BTT-KD), giấy đề nghị thay đồng hồ (theo mẫu BM07/BTT-KD), ký tên, đóng dấu đối với cơ quan)
4 Yêu cầu, điều kiện thực hiện Toàn bộ hồ sơ thay đồng hồ kiểm định
5 Thời gian giải quyết * Trường hợp thực hiện được:
- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp kiểm định đồng hồ
- 03 ngày làm việc đối với đồng hồ D15, 04 ngày làm việc đối với đồng hồ > D15 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  đối với trường hợp thay đồng hồ đo nước.
(không tính thời gian khắc phục các trở ngại khách quan trong thi công, ngày lễ, tết, Thứ 7, CN)
6 Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
7 Cơ quan thực hiện Xí nghiệp Nước huyện/thị/thành phố
8 Kết quả thực hiện - Kiểm tra, kiểm định đồng hồ nước.
- Thay đồng hồ đo nước hoặc thông báo từ chối thay đồng hồ đo nước mới.
9 Kinh phí * Đối với kiểm định đồng hồ:
- Trường hợp đồng hồ kiểm định định kỳ: Được hỗ trợ chi phí kiểm định (thực hiện kiểm định tại Trung tâm kiểm định đồng hồ, đơn vị được chỉ định khả năng kiểm định của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam).
- Trường hợp kiểm định bất thường đồng hồ (theo yêu cầu của khách hàng):
+ Đồng hồ đạt chuẩn: Khách hàng chịu 100% chi phí kiểm định.
+ Đồng hồ không đạt: Khách hàng được miễn 100% chi phí kiểm định
- Trường hợp đồng hồ do khách hàng đầu tư (khách hàng cơ quan): Chi phí kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa (nếu có), khách hàng tự chi trả theo thực tế phát sinh.
- Trường hợp đồng hồ ≥ DN50: khách hàng thanh toán 100% chi phí.
* Đối với thay đồng hồ:
- Công ty đầu tư và thay thế với đồng hồ D15 cho các khách hàng cá nhân, hộ gia đình: khi đồng hồ được đơn vị kiểm định kết luận không đạt yêu cầu do yếu tố khách quan, sai số do yếu tố kỹ thuật, không đảm bảo chất lượng đo lường tiêu chuẩn.
 - Tất cả các trường hợp khác: Công ty thu phí 100% theo thỏa thuận.
10 Căn cứ pháp lý - Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
-
 Luật đo lường số 04/2011/QH13
- Nghị định 119/2017/NĐ -CP quy định về xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 
File đính kèm: Tải file