Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Theo từng trường hợp
Nội dung:
2.1- Trình tự, cách thức, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Trình tự: Cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.
- Cách thức tiếp nhận dịch vụ:
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Công ty Điện lực Quảng Ninh tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh.
+ Tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu dịch vụ điện, kèm hồ sơ giấy tờ dạng điện tử theo quy định các kênh sau:
- Qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769.
- Trực tuyến qua các website CSKH, Cổng dịch vụ công quốc gia, App CSKH, Zalo, email, Viber;
- Đối tượng: Tổ chức cá nhân tự đầu tư xây dựng TBA đấu nối vào lưới điện trung áp có tổng công suất TBA tại 01 địa điểm mua điện 2000 kVA.
2.2- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công huyện/TX/TP;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của tỉnh Quảng Ninh tại huyện/TX/TP (Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân địa phương... ).
2.3- Thành phần, số l­ượng hồ sơ của các tổ chức cá nhân có yêu cầu:
- Thành phần hồ sơ:
+ Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản;
+ Các văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, mặt bằng hướng tuyến được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hồ sơ thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt (thuyết minh và bản vẽ thi công);
+ Biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt (kèm theo chứng chỉ xuất xứ vật tư và hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Việt);
+ Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
+ Bản vẽ hoàn công công trình;
+ Nhật ký thi công công trình;
+ Các biên bản nghiệm thu công trình, nghiệm thu từng phần, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu A-B;
+ Các biên bản thử nghiệm vật tư thiết bị trước và sau khi lắp đặt;
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ /thủ tục (bản sao hợp lệ).
2.4- Thành phần, số l­ượng hồ sơ nghiệm thu đóng điện:
- Thành phần hồ sơ:
+ Biên bản kiểm tra khắc phục tồn tại (nếu có);
+ Phương án, tổ chức thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Khách hàng đăng ký hoặc có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên thực hiện bảo lãnh của ngân hàng (không hủy ngang) hoặc đặt cọc bằng tiền có giá trị không quá 15 ngày tiền điện và có thời hạn bằng thời hạn HĐMBĐ cộng thêm 15 ngày làm việc.
+ Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn (dưới 12 tháng) thực hiện bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng tiền có giá trị bằng tiền điện của 45 ngày hoặc số ngày tiêu thụ điện (trường hợp mua điện nhỏ hơn 01 tháng) và có thời hạn bằng thời hạn HĐMBĐ cộng thêm 15 ngày làm việc.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ/thủ tục (bản sao hợp lệ).
2.5- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
2.6 - Phí, lệ phí: Không
2.7- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp tổ chức cá nhân ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác đến làm việc thì phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.
2.8- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Nghiệm thu đóng điện, bàn giao hệ thống đo đếm, ký kết HĐMBĐ và bàn giao các thủ tục hồ sơ có liên quan tại điểm mua điện của tổ chức, cá nhân.    
File đính kèm: Tải file