Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân.
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 01
Lệ phí: Không
Nội dung:
1 Tên thủ tục hành chính Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân.
1.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
Người hưởng lập theo quy định tại mục 1.3 (Thành phần hồ sơ); nộp hồ sơ cho cơ quan bưu điện hoặc cơ quan BHXH, ghi rõ: Số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), ngân hàng nơi mở tài khoản; hoặc nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng mới. Nếu có chi phí phát hành thẻ ATM lần đầu, người hưởng nộp chứng từ cho Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện để thanh toán theo quy định.
Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định
Bước 3. Nhận kết quả giải quyết
Người hưởng lĩnh phí phát hành thẻ ATM (trong trường hợp phát hành thẻ ATM lần đầu).
1.2 Cách thức thực hiện 1. Nộp hồ sơ: người hưởng nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH qua các hình thức sau:
- Tại cơ quan BHXH hoặc các điểm chi trả;
- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Nhận kết quả: người hưởng nhận phí phát hành thẻ ATM tại Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện (nơi nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu) ngay trong ngày.
1.3 Thành phần hồ sơ - Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 2-CBH);
- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản.
1.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
1.5 Thời hạn giải quyết Ngay khi cơ quan BHXH nhận được hồ sơ
1.6 Đối tượng thực hiện TTHC Người hưởng các chế độ BHXH
1.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh, BHXH huyện
1.8 Kết quả thực hiện TTHC Người hưởng được thay đổi thông tin cá nhân và được nhận tiền theo hình thức đăng ký (bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân).
1.9 Lệ phí Không
1.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 2-CBH).
1.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
1.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);
- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019).
File đính kèm: Tải file