Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thay đổi thông tin trên hợp đồng dịch vụ cấp nước
Lĩnh vực: Nước
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Không
Nội dung:
1 Cách thức thực hiện Nhân viên bộ phận kinh doanh tại Đơn vị cấp nước và nhân viên Trung tâm hành chính công tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được quy định.
2 Trình tự thực hiện Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận kinh doanh của Đơn vị cấp nước hoặc Trung tâm HCC thành phố/huyện/thị xã.
Bước 2: thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng DỊCH VỤ CẤP NƯỚC mới.
3 Hồ sơ  Thành phần hồ sơ 01 bộ gồm:
- Giấy đề nghị thay đổi thông tin (theo mẫu BM03/BTT-KD), kèm theo giấy tờ sau:
+ Đối với khách hàng hộ gia đình: Bản chứng thực hoặc bản sao giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu (bản sao phải kèm bản gốc để đối chiếu).
+ Đối với khách hàng hộ cơ quan: giấy phép đăng ký kinh doanh.
4 Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là chủ thể hợp đồng
5 Thời gian giải quyết - Trường hợp chưa xuất hóa đơn tiền nước của kỳ hiện tại: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp đã xuất hóa đơn tiền nước của kỳ hiện tại: chuyển hồ sơ sang tháng tiếp theo.
6 Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
7 Cơ quan thực hiện Xí nghiệp Nước huyện/thị/thành phố
8 Kết quả thực hiện -Thanh lý hợp đồng DỊCH VỤ CẤP NƯỚC cũ, ký kết hợp đồng DỊCH VỤ CẤP NƯỚC mới
9 Kinh phí Không mất phí
10 Căn cứ pháp lý Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 
File đính kèm: Tải file