Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 3
Lệ phí: Không
Nội dung:

 * Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

- Cán bộ  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011;

+ Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp;

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp thay đổi tên chủ trang trại.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

 

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Cẩm Phả.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp thực hiện: không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND phường, xã

 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                                 

 

* Lệ phí: Không.

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục III, Thông tư số 27/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Thay đổi tên chủ trang trại;

- Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại.

 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


 

File đính kèm: Tải file