Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 3
Lệ phí: Không
Nội dung:

 

 * Trình tự thực hiện:

 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

- Cán bộ  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

 

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Cẩm Phả.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền, phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Tài nguyên môi trường; UBND phường, xã

 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                                  

 

* Lệ phí: Không.

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục II, Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

- Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

+ Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 2,1 ha.

+ Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

- Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

- Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 

 

 

 

 

 

File đính kèm: Tải file