Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông, lâm, thủy sản
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết:
Lệ phí:
Nội dung:

 

 * Trình tự thực hiện:

 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

- Cán bộ  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 

* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; fax, thư điện tử hoặc đăng ký trực tuyến (sau đó gửi bản chính) Trung tâm hành chính công.

 

* Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;

+ Báo cáo hiện trạng (cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống bảo đảm ATTP) của Cơ sở theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT;

+ Danh sách chủ Cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe;

+ Danh sách chủ Cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm đã được cơ quan chức năng quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP.

* Đối với các Cơ sở đăng ký cấp Giấy chứng nhận ATTP sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra, thẩm định trước đó: hồ sơ bao gồm 01 Báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của Cơ sở, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn Cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Cơ quan kiểm tra, chứng nhận thông báo cho Cơ sở thời điểm dự kiến tiến hành thẩm định tại Cơ sở nhưng không muộn quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân.

 

* Cơ quan thực hiện TTHC :

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Kinh tế.

- Cơ quan phối hợp: Không

 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức.

 

* Phí, lệ phí: 150.000/01 giấy chứng nhận

         

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Giấy đăng kí kiểm tra, thẩm định, chứng nhận điều kiện bảo đảm ATTP cơ sở sản xuất thủy sản (Phụ lục I, Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

          - Báo cáo hiện trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở, kinh doanh thủy sản (Phụ lục II, Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

            - Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi (phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật An toàn thực phẩm 2010;

          - Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.

          - Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

          - Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 2/8/2011 của Bộ nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011;

          - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

          - Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

 

 

File đính kèm: Tải file