Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 5
Lệ phí: Không
Nội dung:

 * Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

- Cán bộ Trung tâm hành chính công chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011;

+ Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp trong trường hợp rách, nát.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

 

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Cẩm Phả

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND phường, xã

 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                                 

 

* Lệ phí: Không.

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV, Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011).

 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, cháy, rách, nát.

 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 

File đính kèm: Tải file