Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài
Lĩnh vực: Giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Không
Nội dung: 9.1 Trình tự thực hiện:
          a) Đối với học sinh diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế (quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT) thì thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết.
b) Đối với học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc học sinh theo cha mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam (quy định tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT) thì phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường, cụ thể:
- Cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu có) 01 (một) bộ hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công hành chính công cấp huyện.
- Cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tại Trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn  hoàn thiện hồ sơ khi cần, nhập phần mềm quản lý hồ sơ và viết phiếu giao nhận hồ sơ.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.
- Cá nhân đề nghị chuyển trường nhận kết quả qua Trung tâm hành chính công cấp huyện theo quy định.
9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (nếu có).
9.3. Thành phần và số lượng hồ sơ:
9.3.1. Thành phần hồ sơ:
          Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:
          a) Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
          b) Bản tóm tắt lý lịch.
          c) Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).
          d) Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực.
          e) Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).
g) Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
9.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
9.4. Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
          Học sinh người nước ngoài được xem xét, tiếp nhận vào học tại trường trung học Việt Nam gồm:
          a) Học sinh diện được cấp học bổng theo các hiệp định, thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.
          b) Học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tố chức, cá nhân nước ngoài.
c) Học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh được tiếp nhận.
9.8. Phí, lệ phí: Không
9.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
          * Điều kiện văn bằng     
Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đôi với từng bậc học, cấp học.
* Điều kiện sức khỏe
          a) Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học.
          b) Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.
c) Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.
* Điều kiện về tuổi
Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.
10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;
- Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Hướng dẫn số 1306/SGDĐT-GDPT ngày 16/5/2022 của Sở GDĐT về việc thực hiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học.

 
File đính kèm: Tải file