Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 01
Lệ phí: Không
Nội dung:
3 Tên thủ tục hành chính Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận
3.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH hồ sơ theo quy định tại mục 3.3 (Thành phần hồ sơ).
Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 3. Nhận kết quả
Thân nhân của người hưởng nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH.
3.2 Cách thức thực hiện 1. Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH
2. Nhận kết quả: tiền mặt
3.3 Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú.
3.4 Số lượng hồ sơ 01 bộ
3.5 Thời hạn giải quyết Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
3.6 Đối tượng thực hiện TTHC Thân nhân của người hưởng các chế độ BHXH
3.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh/huyện
3.8 Kết quả
thực hiện TTHC
Thân nhân của người hưởng các chế độ BHXH được nhận tiền chế độ của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận.
3.9 Lệ phí Không
3.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH).
3.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
3.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);
- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019).
 
File đính kèm: Tải file