Tin nổi bật

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung

Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025: Kỳ vọng và tin tưởng

05/03/2020 09:18
Từ ngày 3/3, các đảng bộ cấp huyện trong tỉnh bắt đầu tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở trực thuộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, kỳ vọng về một đại hội đổi mới, thành công.

Đảng ủy phường Xuân Sơn (TX Đông Triều) rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước đây, TX Đông Triều có 5/21 xã, phường, bí thư không phải là người địa phương, nhưng đến nay bí thư 16 đảng bộ xã, phường là người địa phương; 19 xã, phường có bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Để Đảng bộ phường Xuân Sơn và Đảng bộ Tập đoàn Hoàng Hà tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở thành công, Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công các đồng chí phụ trách từng đảng bộ để nắm bắt, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảm bảo chất lượng; trong đó việc xây dựng báo cáo chính trị, phương án cơ cấu nhân sự, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ... được triển khai thận trọng, khách quan, đúng quy định.

Mọi khâu, mọi bước chuẩn bị các đại hội điểm của thị xã được triển khai chu đáo, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Tiếp (90 tuổi, phường Xuân Sơn, TX Đông Triều) phấn khởi cho biết: Qua rất nhiều nhiệm kỳ đại hội đảng, tôi cũng như nhiều đảng viên và nhân dân trong phường được tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội. Tôi rất phấn khởi, bởi ý kiến từ cơ sở đều được phường tiếp thu đưa vào báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ mới. Điều này thể hiện sự thống nhất, dân chủ với những định hướng phát triển của địa phương qua các năm. Người dân rất phấn khởi và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo đưa địa phương phát triển mạnh, đời sống người dân ngày càng nâng cao.


Kết cấu hạ tầng ở phường Xuân Sơn (TX Đông Triều) được đầu tư ngày càng đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển.
Hiện nay các chi, đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm đã và đang hoàn tất mọi phần việc để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Việc tổ chức kỹ lưỡng cho đại hội điểm là bài học để các địa phương rút kinh nghiệm chung cho các đại hội tiếp theo.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức đại hội, thời gian qua Đảng bộ tỉnh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình mới về tổ chức bộ máy, nhất thể hóa các chức danh, nhằm tinh gọn đầu mối, tăng cường chức năng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đến nay, tỉnh cơ bản đã thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND các địa phương Đông Triều, Tiên Yên và Cô Tô, tiến tới mở rộng thực hiện đối với những nơi có đủ điều kiện. Đến nay, tỉnh đã thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 100/177 đơn vị cấp xã (56,5%), tiến tới tối thiểu đạt 75%. Tỉnh định hướng bố trí 1 phó bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND, 1 phó bí thư đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ ở những nơi bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Qua đó, đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương và thiết lập được cơ chế kiểm soát quyền lực một cách hiệu lực, hiệu quả nhất.


Đảng bộ Công ty Than Dương Huy - TKV tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Minh
Bên cạnh đó, tỉnh định hướng đối với việc thực hiện bầu cử trong đại hội, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên, có cán bộ nữ trong ban thường vụ; tỷ lệ nữ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, huyện; dưới 35 tuổi đối với cấp xã) đạt từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị...

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội điểm, các chi, đảng bộ cơ sở đã sát chủ trương, chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa trong kế hoạch triển khai đại hội tại địa phương, đơn vị mình. Sau đại hội điểm sẽ rút kinh nghiệm. Đại hội cấp cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 15/5, là điều kiện quan trọng để các đảng bộ trực thuộc tỉnh tiến hành thành công đại hội, tiến tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng.
Nguyễn Huế
Các tin liên quan: