Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

Địa chỉ:phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0333.862.334; Fax: 0333.862.474; Đường dây nóng: (033).3.715.324.

BAN LÃNH ĐẠO

1. Chi cục trưởng: ông Bùi Chí Tình

  

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 

Email: 

2. Phó Chi cục trưởng: ông  Nguyễn Quang Mát (phụ trách Huyện Vân Đồn)  

  

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Số điện thoại: 0333.710.703

Email: nqmat.qni@gdt.gov.vn

3. Phó Chi cục trưởng: ông Nguyễn Văn Hùng   

  

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị:

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Số điện thoại: 0333.710.704

Email: nvhung.qni@gdt.gov.vn

 4. Phó Chi cục trưởng: ông Đinh Phương Nam ( phụ trách Huyện Cô Tô)

     Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Số điện thoại: 0333.710.705

Email: nhthanh.qni@gdt.gov.vn


CÁC ĐỘI TRỰC THUỘC

1. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ

- Số điện thoại : (033).3.862.334

- Đội trưởng: Lê Đình Quý.

- Phó đội trưởng: Đặng Thị Huyền.

2. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

- Số điện thoại : (033).3.862.474

- Đội trưởng:  Mai Quang Tâm

- Phó đội trưởng: Bùi Thị Thanh Tuyền
- Phó đội trưởng: Nguyễn Thị Duyên

3.Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác 

- Số điện thoại : (033).3.715.324
- Đội trưởng: Trần Văn Thẩm
- Phó đội trưởng:Nguyễn Tiến Dũng
- Phó đội trưởng: Phạm Lã Chính
- Phó đội trưởng: Tẩy Cẩm Minh

4. Đội Kiểm tra thuế số 1

- Số điện thoại : (033).3.712.614

- Đội trưởng:  Đỗ Minh Nội

- Phó đội trưởng: Vũ Huy Nam

- Phó đội trưởng: Nguyễn Thị Minh Huệ
- Phó đội trưởng: Nguyễn Tiến Dũng

5. Đội Kiểm tra thuế số 2

- Số điện thoại : (033).3.715.323

- Đội trưởng:  Hoàng Văn Phong

- Phó đội trưởng: Trần Thị Thanh Bình
- Phó đội trưởng: Vũ Quang Huy
- Phó đội trưởng: Đặng Toàn Thắng

6. Đội Thuế số 1 (Số 959, đường Trần Phú, Cẩm Thạch)

- Số điện thoại : (033)3.861.567

- Đội trưởng:  Hoàng Mạnh Thu.
- - Phó đội trưởng: Phạm Ngọc Kim Anh

7. Đội Thuế số 2 (Số 194, phố Bà Triệu, Cẩm Đông)

- Số điện thoại : (033).3.863.718

- Đội trưởng:  Trần Như Thế

- Phó đội trưởng: Lê Cẩm Thư

8. Đội Thuế số 3 (Số 514, đường Lý Thường Kiệt, Cửa Ông)

- Số điện thoại : (033).3.865.002
- Phó đội trưởng: Bùi Hữu Nghĩa
- Phó đội trưởng: Hoàng Văn Thăng.

9. Đội Thuế số 4:

- Phó đội trưởng: Trương Văn Công
- Phó đội trưởng: Trương Việt Dũng

10. Đội Thuế số 5
- Đội trưởng:
Nguyễn Trọng Tiến