Tin nổi bật

Chương trình hành động của người ứng cử ĐB HĐND Thành phố

-----
Danh sách những người ứng cử và chương trình hành động kèm theo:
I      ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01 (XÃ DƯƠNG HUY)                
1. Bà Lê Thị Hằng - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Dương Huy                            Nội dung CTr hành động
2. Ông Đậu Phan Phong -Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố                       Nội dung CTr hành động
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố:  Nội dung CTr hành động
 
II        ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 (PHƯỜNG QUANG HANH) 
1. Ông Trương Thành Công - UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy           Nội dung CTr hành động
2. Bà Trương Thị Phương Hoa - Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Thủy                          Nội dung CTr hành động
3. Bà  Trần Thị Thùy Nhung - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ P.Quang Hanh          Nội dung CTr hành động
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành ủy viên, BT Đảng ủy, CT UBND P.Quang Hanh     Nội dung CTr hành động
 
III      ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03 (PHƯỜNG CẨM THẠCH)                             
1. Ông Vũ Văn Chỉnh - Công chức phòng Y tế Thành phố                                                 Nội dung CTr hành động
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Cẩm Thạch Nội dung CTr hành động
3. Bà Hoàng Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Phường Cẩm Thạch                     Nội dung CTr hành động
4. Ông Bùi Hồng Quân - UVBTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP  Nội dung CTr hành động
5. Ông Bùi Vũ Tùng - Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế Thành phố                          Nội dung CTr hành động
 
IV      ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04 (PHƯỜNG CẨM THUỶ)
1. Bà Phạm Thị Mai Chi - Công chức phòng Kinh tế Thành phố                                      Nội dung CTr hành động
2. Ông Trần Hoàng Hải - UVBTV Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố                       Nội dung CTr hành động
3. Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Cẩm Thủy   Nội dung CTr hành động
 
V        ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05 (PHƯỜNG CẨM TRUNG)
1. Ông Vũ Hồng Chương - UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Cẩm Trung        Nội dung CTr hành động
2. Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Công chức Văn phòng Thành uỷ Thành ủy Cẩm Phả           Nội dung CTr hành động
3. Bà Phạm Mai Hương - Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố       Nội dung CTr hành động
4. Ông Nguyễn Đức Long - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự P. Cẩm Trung       Nội dung CTr hành động
5. Ông Nguyễn Anh Tú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả                                     Nội dung CTr hành động
 
VI      ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06 (PHƯỜNG CẨM THÀNH)
1. Bà Vũ Thị Thúy Loan - Công chức Địa chính, Xây dựng Phường Cẩm Thành               Nội dung CTr hành động
2. Bà Nguyễn Thị Phương - UVBTV, Trưởng Ban TG, Giám đốc TT BDCT Thành phố   Nội dung CTr hành động
3. Ông Nguyễn Tiến Quang - Thành ủy viên, BT Đảng ủy, CTUBND P.Cẩm Thành         Nội dung CTr hành động
 
VII     ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07 (PHƯỜNG CẨM BÌNH)
1. Ông Phan Trọng Hiền - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Thành phố                        Nội dung CTr hành động
2. Bà Phạm Thị Hương - Công chức Văn phòng HĐND - UBND Thành phố                   Nội dung CTr hành động
3. Bà Nguyễn Thị Nơ - Phó Chủ tịch UBND Phường Cẩm Bình                                       Nội dung CTr hành động
 
VIII   ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08 (PHƯỜNG CẨM TÂY)
1. Ông Nguyễn Kiều Hưng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Cẩm Tây               Nội dung CTr hành động
2. Bà Nguyễn Thị Thu Phượng - Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố       Nội dung CTr hành động
3. Bà Phạm Thị Hoài Thu - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Lộc Phát    Nội dung CTr hành động
 
IX      ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09 (PHƯỜNG CẨM ĐÔNG)         
1. Ông Đinh Ngọc Chiến - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố             Nội dung CTr hành động
2. Bà Đoàn Thị Ý Nhi - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giáo dục và Đào tạo               Nội dung CTr hành động
3. Bà Đinh Mai Phương -  Phó Bí thư TT Đảng ủy, CT UBMTTQ Phường Cẩm Đông  Nội dung CTr hành động
 
X        ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 (PHƯỜNG CẨM SƠN)
1. Ông Đỗ Trần Hanh - UVBTV Thành đoàn, Đảng uỷ viên, Bí thư ĐTN P.Cẩm Sơn       Nội dung CTr hành động
2. Bà Lê Thị Thu Hằng - Công chức Văn hóa - Xã hội Phường Cẩm Sơn                           Nội dung CTr hành động
3. Bà Nguyễn Thị Huệ - Kế toán Công ty Cổ phần XD thương mại tổng hợp Hảo Minh   Nội dung CTr hành động
4. Bà Nguyễn Thị Minh Huyển - Phó Giám độc Trung tâm Hành chính công Thành phố  Nội dung CTr hành động
5. Ông Nguyễn Sơn Thủy - Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố         Nội dung CTr hành động
 
XI      ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11 (PHƯỜNG CẨM PHÚ)              
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành ủy viên, BT Đảng ủy, CT HĐND Phường Cẩm Phú  Nội dung CTr hành động
2. Bà Lục Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường Cẩm Phú         Nội dung CTr hành động
3. Bà Nguyễn Hữu Tư - Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBNDThành phố   Nội dung CTr hành động
 
XII     ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12 (PHƯỜNG CẨM THỊNH)                    
1. Bà Mã Thị Huế - Công chức Văn phòng - Thống kê Phường Cẩm Thịnh                   Nội dung CTr hành động
2. Bà Vũ Thị Ngọc - Công chức Văn hóa - Xã hội Phường Cẩm Thịnh                          Nội dung CTr hành động
3. Bà  Nguyễn Tiến Phong - UVBTV Thành ủy, Thủ trưởng CQ UB K.Tra - T.Tra      Nội dung CTr hành động
 
XIII   ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13 (PHƯỜNG CỬA ÔNG)
1. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố         Nội dung CTr hành động
2. Ông Trần Minh Hà - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố                   Nội dung CTr hành động
3. Ông Nguyễn Hải Ninh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Cửa Ông                Nội dung CTr hành động
4. Bà Nguyễn Thị Quýnh - Phó Chánh án Toà án nhân dân Thành phố                            Nội dung CTr hành động
5. Ông Đào Quốc Vinh - Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV                 Nội dung CTr hành động
 
XIV   ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14 (PHƯỜNG MÔNG DƯƠNG)                                
1. Ông Ngô Trí Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Mông Dương                 Nội dung CTr hành động
2. Bà Trần Thị Hà - Công chức Tài chính - Kế toán Phường Mông Dương                         Nội dung CTr hành động
3. Ông Cù Quốc Thắng - UVBTV Thành ủy, Trưởng Công an Thành phố                          Nội dung CTr hành động
 
XV   ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15 (XÃ CỘNG HOÀ, CẨM HẢI)
1. Bà Hà Thị Giang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Cộng Hòa                                Nội dung CTr hành động
2. Ông Nguyễn Đình Khánh - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Xã Cẩm Hải                    Nội dung CTr hành động
3. Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Công chức phòng Quản lý đô thị Thành phố                Nội dung CTr hành động


--------------------------------------------------------------------------