Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Thực hiện chương trình phối hợp theo Kế hoạch số 800/KH-TTPVHCC ngày 09/11/2022 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tỉnh về việc tổ chức chương trình tập huấn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và giải quyết trên môi trường điện tử; chiều ngày 15/4/2023 tại Hội trường A. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Cẩm phả đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính cổng tập huấn số hóa hồ sơ trên môi trường điện tử cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trục tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 16 phường, xã trên địa bàn thành phố.
Đồng chí: Vũ Gia Thắng phát biểu tại hội nghị tập huấn. 

Tại buổi tập huấn, toàn thể hội trường đã được cán bộ FPT (đơn vị triển khai hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh) giới thiệu, hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ các nội dung liên quan đến việc triển khai số hóa theo tinh thần chỉ đạo trung ương , của tỉnh.
  
Đồng chí: Nguyễn Hải Hà, Trưởng phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Thông qua buổi tập huấn, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính, nắm được các kỹ năng, cũng như hướng dẫn , hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, 

 
Các tin liên quan: