Tin nổi bật

Thông báo

.

            Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Cẩm Phả tại Công văn số 5579/UBND-VP ngày 28/9/2021 về việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm Hành chính công.
       Kể từ ngày 01/11/2021, các thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố sẽ được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công.
      Thời gian tiếp nhận, buổi sáng: Từ 8h00’ đến 11h30’; buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
     Địa điểm tiếp nhận: Quầy số 9 tầng 2, trụ sở Trung tâm Hành chính công Thành phố.
    Tổ chức, công dân có thể trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công để lấy số thứ tự nộp hồ và nhận kết quả sau khi đã giải quyết hoặc lấy số thứ tự trực tuyến và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc liên hệ với nhân viên Bưu điện thành phố Cẩm Phả để nộp hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
          Trung tâm Hành chính công Thành phố thông báo để tổ chức, công dân biết và thực hiện ./.

                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC(thông báo)