Tin nổi bật

Thống kê tổng hợp

Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC năm 2022
Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công Thành phố và Bộ phận Một cửa các phường, xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả theo các tháng trong năm 2022 như sau:
Kết qủa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 01/01 đến 31/12 năm 2018
Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính từ 01/01 đến 31/12/2018
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |