Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các phường, xã. UBND thành phố yêu cầu:
    Ngày đăng: 17/5/2022     Số lần download: 14
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Văn bản: Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chỉnh phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả năm 2022.
Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả năm 2022
Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, ngày 26/01/2022 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh
Ngày 05/02/2022 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Ngày 09/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị Quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn phường Cẩm Đông
Ngày 28/12/2021, UBND thành phố Cẩm Phả ban hành Văn bản số 7360/UBND-TNMT về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn phường Cẩm Phú
Ngày 24/12/2021, UBND thành phố Cẩm Phả ban hành Văn bản số 7299/UBND-TNMT về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Cẩm Phả: Phân tích - Đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm.
Sáng 10/8/2021 đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì hội nghị trực tuyến tới 16 điểm cầu các xã phường trên địa bàn để phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX); chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cấp bách trong năm 2021. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong BTV thành ủy, lãnh đạo các ban ngành, địa phương của thành phố.
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |