Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 60 Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 60 Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
    Ngày đăng: 16/3/2023     Số lần download: 113
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Thông báo dừng tiếp nhận thủ tục hành chính
Thông báo về việc dừng tiếp nhận thủ tục hành chính về Phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả
    Ngày đăng: 10/10/2022     Số lần download: 248
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Cẩm nang chuyên đổi số
Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020.
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được phép tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
Kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2023, một số thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cẩm Phả được phân cấp và cho phép UBND các phường, xã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền tại Bộ phận Một cửa các phường, xã.
Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các phường, xã. UBND thành phố yêu cầu:
    Ngày đăng: 17/5/2022     Số lần download: 472
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |