Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Cẩm Phả: Phân tích - Đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm.
Sáng 10/8/2021 đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì hội nghị trực tuyến tới 16 điểm cầu các xã phường trên địa bàn để phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX); chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cấp bách trong năm 2021. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong BTV thành ủy, lãnh đạo các ban ngành, địa phương của thành phố.
Hỗ trợ thu nhận hồ sơ điều chỉnh thông tin trên hộ khẩu
Ngày 15/3/2021, Công an thành phố Cẩm Phả đã ban hành Văn bản số 916/CACP để phối hợp với Trung tâm Hành chính công thông báo cho nhân dân biết địa điểm thu nhận hồ sơ điểu chỉnh thông tin trên hộ khẩu phục vụ hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử, nhằm giảm lượng người đồng thời đến Trung tâm Hành chính công.
Một số điểm mới trong đăng ký hộ kinh doanh
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, theo đó đã có nhiều thay đổi mới về đăng ký hộ kinh doanh từ năm 2021, cụ thể như sau:
Quy định về lệ phí căn cước công dân
Quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC và Thông tư 112/2020/TT-BTC
Tạm dừng các giao dịch liên quan đến đất đai
Ngày 23/4/2020, UBND thành phố Cẩm Phả ban hành công văn số 1657/UBND-TNMT vê việc tạm dừng các giao dịch liên quan đến đất đai tại khu vực dự án Khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển (khu A) phường Quang Hanh.
Quy định về việc khai và nộp thuế đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng tài sản gắn liên với đất
Ngày 23/4/2020 UBND Thành phố ban hành văn bản số 1626/UBND-CCT quy định về việc khai và nộp thuế đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng tài sản gắn liên với đất.
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 |