Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 28/12/2021, UBND thành phố Cẩm Phả ban hành Văn bản số 7360/UBND-TNMT về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Nội dung Văn bản 7360: TẠI ĐÂY
Các tin liên quan: