Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Từ ngày 16 đến ngày 26/7/2019, Trung tâm Hành chính công phối hợp với Bưu điện thành phố và UBND các phường, xã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích năm 2019.
Tham dự Hội nghị ở các phường, xã là cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa, bí thư - trưởng thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư đoàn thanh niên khu phố, đại diện các hộ kinh doanh  trên địa bàn. 
Tại Hội nghị báo cáo viên của Trung tâm Hành chính công và Bưu điện Thành phố đã tuyên truyền về lợi ích khi dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (chủ động về thời gian và địa điểm nộp hồ sơ thủ tục hành chính, giảm chi phí đi lại, ...)  và hướng dẫn các thành phần tham gia Hội nghị đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh  trên website  http://dichvucong.quangninh.gov.vn, chuyển thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thành các file PDF và nộp trực tuyến cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 Quang cảnh Hội nghị
 
Các tin liên quan: