Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 21/6/2019 Trung tâm Hành chính công phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn công chức địa chính- xây dựng các phường, xã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.
    Dự Hội nghị có Lãnh đạo TTHCC và Phòng TNMT Thành phố cùng toàn thể công chức địa chính - xây dựng - môi trường và đô thị của 16 phường, xã trên địa bàn Thành phố.
    Tại Hội nghị đồng chí Trần Quốc Dân - Giám đốc TTHCC Thành phố đã phổ biến, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành phố đối với công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích nói riêng. Đồng chí Trần Quốc Dân nhấn mạnh quyền của công dân được hưởng trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính, đó là: nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa các phường, xã hoặc Trung tâm Hành chính công; nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công; nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nêu rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giúp đỡ công dân giao dịch giải quyết thủ tục hành chính khi họ có yêu cầu.
    Cũng trong Hội nghị, các thành phần tham dự được bàn bạc, thảo luận và thống nhất một quy trình mẫu kết hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho công dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Cụ thể như sau:
    Bước 1: Nộp hồ sơ
    - Công dân mang hồ sơ đến UBND phường/xã để được tư vấn, hướng dẫn.
    - Công chức địa chính có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần và nội dung từng hồ sơ: nếu đủ điều kiện thì giúp công dân nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công của Tỉnh, tại địa chỉ: dichvucong.quangninh.gov.vn; nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ, hẹn thời gian tiếp nhận lần sau.
    - Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại của công dân để thông báo hồ sơ đã được gửi thành công (hoặc của người đăng ký thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến giúp công dân); không quá 8 giờ làm việc sau khi hồ sơ được gửi thành công, điện thoại của công dân sẽ nhận được tin nhắn hồ sơ đã được chấp thuận kèm theo đó là mã biên nhận để giao dịch trên hệ thống (công chức địa chính có trách nhiệm liên hệ với công chức tiếp nhận hồ sơ tại TTHCC để được hỗ trợ trả lời ngay cho công dân, nhận mã biên nhận, không phải đợi hết 8 giờ làm việc theo quy định). Khi hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận, công chức địa chính in phiếu hẹn cho công dân từ email đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ và thu lại bộ hồ sơ đã quét (scan) chuyển lên hệ thống cùng kinh phí 26.000đồng/bộ hồ sơ (sử dụng dịch vụ bưu chính công ích chuyển hồ sơ về TTHCC). Sau 18 ngày làm việc bộ hồ sơ này được chuyển về TTHCC để đối chiếu trước giúp trả kết quả nhanh nhất cho công dân và lưu trữ theo quy định (thời gian 18 ngày dành cho phường/xã thực hiện niêm yết công khai và luân chuyển hồ sơ theo quy trình quy định).
    - Công chức địa chính lưu ý:
          + Nhắc công dân khi đến TTHCC để nhận kết quả phải mang theo phiếu hẹn và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
          + Tham mưu thực hiện nghiệp vụ chuyên môn như khi nhận được hồ sơ giấy từ TTHCC chuyển về, sau 18 ngày làm việc kể từ thời gian nhận được mã biên nhận, công chức địa chính có trách nhiệm chuyển hồ sơ về TTHCC (quầy số 8 - Tài nguyên  Môi trường)
    Bước 2: Xử lý hồ sơ
    Thực hiện theo quy trình ISO 9001:2015 đã được phê duyệt và cập nhật lên hệ thống, ở mỗi bước kết quả được số hoá và nhập vào phần mềm một cửa điện tử. Đến khi có kết quả và chuyển cho bộ phận trả kết quả tại TTHCC.
    Bước 3: Trả kết quả
    Người dân đến TTHCC - Quầy số 6 để nhận thông báo thuế (xuất trình phiếu hẹn và chứng minh nhân dân/căn cước công dân), sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tiếp tục đến quầy số 8 để nộp hồ sơ giai đoạn 2 và nhận phiếu hẹn lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Phụng - Phó trưởng phòng TNMT, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố yêu cầu các bộ, công chức của phòng TNMT và công chức địa chính các phường, xã phải nỗ lực hết mình triển khai thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Thành phố trong công tác cải cách thủ tục hành chính nói chung và lĩnh vực TNMT nói riêng.
    Kết thúc Hội nghị, các thành phần tham dự vui vẻ và cam kết cùng nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ của Thành phố và đơn vị giao cho.
Các tin liên quan: