Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo

Ngày 15/7/2021, UBND thành phố Cẩm Phả ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Thành phố.
Nội dung Quyết định: Tại đây
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các tin liên quan: