Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Sáng 10/8/2021 đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì hội nghị trực tuyến tới 16 điểm cầu các xã phường trên địa bàn để phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX); chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cấp bách trong năm 2021. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong BTV thành ủy, lãnh đạo các ban ngành, địa phương của thành phố.

 Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, tổng điểm của Chỉ số CCHC thành phố Cẩm Phả đạt được là 85,80/100 điểm, đứng thứ 12/13 huyện, thị xã, thành phố. So với năm 2019 đã giảm 2,52 điểm. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố xếp thứ 3 toàn tỉnh và tăng 9 bậc so với năm 2019. Trong năm Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện xếp thứ 5 toàn tỉnh, tăng 2 bậc so với năm 2019.

Đồng chí  Nguyễn Anh Tú - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị

 Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến - UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố báo tại hội nghị

Hội nghị trực tuyến đến 16 phường xã trên địa bàn thành phố

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị sau khi nghe các cán bộ chuyên viên, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đặc biệt liên quan tới công tác cải cách hành chính (PARINDEX) phát biểu ý kiến phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ viên chức, công chức và đặc biệt là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết  các thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp . Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động đề ra các biện pháp, tham mưu, phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức có sự phối hợp hỗ trợ trong đơn vị và các phòng ban ngành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ và thực thi nhiệm vụ của công chức trên địa bàn Thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới. Thực hiện rà soát TTHC, đơn giản hóa tối đa quy trình, thời gian, thẩm quyền giải quyết TTHC, đẩy mạnh phát triển cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật. Tăng cường chất lượng công tác tiếp công dân và rút gọn thời gian giải quyết các kiến nghị của công dân ….

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu: các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát kết luận của Thường trực Thành ủy, tiếp tục nghiên cứu rà soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa tối đa quy trình, thời gian, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển ứng dụng cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giải quyết nhanh gọn, đúng pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng; cải thiện tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức, cá nhân. Bổ xung cơ sở vật chất, sắp xếp nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu công nghệ thông tin trong CCHC …  Mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính đảm bảo các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, ICT, DGI của Cẩm Phả  trong năm 2021 và các năm tiếp theo xứng tầm với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh .

Duy Tâm

Các tin liên quan: