Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 15/3/2021, Công an thành phố Cẩm Phả đã ban hành Văn bản số 916/CACP để phối hợp với Trung tâm Hành chính công thông báo cho nhân dân biết địa điểm thu nhận hồ sơ điểu chỉnh thông tin trên hộ khẩu phục vụ hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử, nhằm giảm lượng người đồng thời đến Trung tâm Hành chính công.
Cụ thể nội dung công văn xem TẠI ĐÂY.

-----------------------------------------------------------------------------------
Các tin liên quan: