Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 23/4/2020, UBND thành phố Cẩm Phả ban hành công văn số 1657/UBND-TNMT vê việc tạm dừng các giao dịch liên quan đến đất đai tại khu vực dự án Khu du lịch, dịch vụ, đô thị ven biển (khu A) phường Quang Hanh.
Nội dung chi tiết công văn: TẠI ĐÂY.
Các tin liên quan: